Schedule

Schedule

2020.03.18.Wed

Soil 5

Day 2020.03.18.Wed

Open 19:00
Start 19:00

Adv ¥1,500
Door ¥1,500

Acts

Live:

坂口光央

MAI MAO (Shizuo Uchida × Kyosuke Terada)


DJ:

INA

置石

Yoshitaka Shirakura


KAGURANE KGRN