Schedule

Schedule

2019.06.09.Sun

"Soil"

Day 2019.06.09.Sun

Open 18:00
Start 18:00

Adv ¥1,500
Door ¥1,500

Acts

Live:

Yoshitaka Shirakura

kyosuketerada

Joe Fujinoki

Naoki Nomoto x VJ Hexler


DJ:

小林径

Ginji

置石


KAGURANE KGRN